Thời Gian Tính Năng Đặc Sắc
10h& 16h

Tiệc Thỏ Nướng

12h &19h

Đua Thuyền Rồng

12h30

Sát Thủ Đường

14h & 19h

Chiến trường Nhỏ

15h & 20h

Chiến Trường Lớn

17h30

BH Tinh Anh

21h & 23h

Boss Thế Giới

Cả Ngày

Tàng Kiếm

Cả Ngày

Thái Hư Ảo Cảnh

Cả Ngày

Tử Quang Các

Cả Ngày

NV Sát Thủ

Cuối Tuần

Công Thành

Cuối Tuần

Long Môn Trấn